Historisch genootschap

Het Rijndorp

Op schouders van reuzen II – Pars en de Chatten

De beroemde slag bij het Teutoburgerwoud.
Het geloof dat de Chatten naar onze regio vluchtten werd niet alleen op schrift verkondigd. Er zijn ook talloze kaarten getekend waarop ‘het eiland der Chatten’ ten onrechte bij Katwijk werd ingetekend.
‘Van de Overkomst der Katten in ons land’, uit het boek Catti Aborigines Batavorum (1697) van Adriaan Pars.
Het oudst bekende document waarin de naam Katwijk voorkomt, een oorkonde uit 1224 dat werd ondertekend door de toen 14-jarige Floris IV bij de Rijn van Katwijk (in het rood: apud Rhenum Catwijch).
Beeld van Tacitus bij het parlementsgebouw van Oostenrijk.
Titelprent uit een ander boek van pars: De Index Batavicus. Op de voorgrond de Bataafse maagd. Op haar schoot ligt een kat en naast haar een leeuw. Op de achtergrond het lommerrijke dorp Katwijk aan den Rijn en daarachter het kustdorp Katwijk aan Zee.
Zoek

Recente berichten

Volg ons