Historisch genootschap

Het Rijndorp

Een bierstekerij op ’t Zand 

Afb.1, Attestatie 16.3.1783 van de NH Pieterskerk te Leiden naar Katwijk aan den Rijn. 
Afb.2, bierstekerij in Katwijk aan den Rijn. Het is het gebouw rechts naast het huis met trapgevel. 
Afb.3, Justus Hendrik geregistreerd als crediteur van de gemeente Katwijk voor het leveren van bier aan de Militairen. In het boek liquidatie van de “achterstand ” 1795 Crediteur nr. 30. f. 7,20 uit 1810. Gemeentearchief Katwijk Inventarisnummer 1449. 
Afb.4, Uit het boek van de schuldeisers van de gemeente Katwijk 1821. De vordering van Justus Hendrik is f. 36,- en van Jannetje f. 0,80. Gemeentearchief Katwijk Inventarisnummer 1462 
Afb.5, Kantlijnnotitie bij declaratie Justus Hendrik voor instructie aan het militaire korps van Katwijk. Uit het boek: liquidatie van de “achterstand” 1795. uit 1810. Gemeentearchief Katwijk inventarisnummer 1449. 
Afb.6, Justus Hendrik mag tot 1.5.1802 blijven wonen. akte 3.11.1801 (NA 3.03.08.072 inv.nr. 55) 
Afb. 7, Op 14.12.1803 koopt Justus Hendrik het huisnummer 179.  
Afb. 8, Op deze uitsnede van een kadasterkaart van 1832 van Katwijk is het gebied ’t Zand te zien. Rechtsboven in de bocht van de Rijn staat het gebouw van Justus Hendrik. Zie het wit gemaakte perceel. 
Afb. 9, Het huis en bedrijfsruimte waar ooit Justus Hendrik en Jannetje werkten. Rond 1900 aan Overrijn [historievankatwijk.nl]
Afb. 10, Overlijdensakte Burgelijke Stand Katwijk [zoekakten.nl: Family Search Overlijden 1824-1828, image 94]

Literatuur 

  • Leidsch Jaarboekje 1929 – 1930, (Het Zant en zijne bewoners, M.L.H. Eerdbeek – Claasen), uitgever P.J.Mulder & Zoon, Leiden
  • Leids Jaarboekje 1992, (Dokteren in een dorp, J.P. van Brakel), uitgever Vereniging Oud Leiden. 
  • Heren van Stand, Van Wassenaer 1200 – 2000, eindredactie H.M. Brokken, uitgever Protocol, Zoetermeer.
  • De rijke historie van een nieuwe gemeente 2006, diverse auteurs, uitgever Katwijks Museum 

Archieven 

  • Nationaal Archief, Den Haag (NL-HaNA, RA Katwijk  3.03.08.027) diverse inventarisnummers.
  • Archief Genootschap Oud Katwijk (Katwijks Museum) 
  • Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) , Toegangsnummer 0401 (Archief Katwijk) 
  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort (Kadastrale kaarten 1811-1832 Sectie B, Blad 031. Katwijk) 

Websites 

Zoek

Recente berichten

Volg ons