Historisch genootschap

Het Rijndorp

Historisch Genootschap Het Rijndorp heeft een verzameling archeologische vondsten die gedaan zijn in Katwijk aan den Rijn. Hieronder bevinden zich opvallend veel mantelspelden, ook wel fibula genoemd. Een fibula is een historisch gebruiks- en siervoorwerp dat dienstdeed als […]